Cách sử dụng "google person finder"

"google person finder, động đất Nhật Bản 2011" là

website mà nhanh chóng cập nhật tình trạng của những người ở vùng bị nạn (cách tỉnh Iwate, Miyagi, Fukushima...) và kêu gọi những người Việt Nam đã liên lạc được với người thân, cùng chia sẻ thông tin.

Hiện tại, hệ thống điện thoại của Nhật Bản không ổn định, Internet thì có hiệu quả hơn.

Nếu bạn cho thông tin của người thân cần tìm vào trang "google person finder, động đất Nhật Bản 2011" thì bạn có thể tim thấy người đó ngay lập tức.Bạn cũng có thể gửi tin nhắn trong trang " google person finder"về thông tin của người thân đang ở đâu để dễ tìm vv,,,.

Tôi rất hy vọng rằng nhiều người có thể tim thấy người thân ở vùng bị nạn.

http://japan.person-finder.appspot.com/?lang=ja
google person finder, động đất Nhật Bản 2011

Cách tim người thân ở Nhật Bản:

Cách tìm ngườihttp://japan.person-finder.appspot.com/?lang=ja
Mở trang web "google person finder, động đất Nhật Bản 2011"Bấm click số 1 (「人を探している」là "đang tìm người")
1.gifNhập tên của người thân cần tìm vào khoanh tròn màu đỏ số 1 (chú ý : khi viết chữ không nên đánh dấu) xong rồi , bấm vào số 2
2.gifXem thông tin của người thân
3.gif


Cách cho thông tin vào
Bấm ckick số 1(「消息情報を提供する」là "cho thông tin của người thân vào")
1-2.gifNhập họ tên của người thân vào (chú ý : khi viết chữ không nên đánh dấu), xong rồi bấm click số 1
4.gifđiền các thông tin vào bên dưới, xong rồi bấm click số 1

5.gif

Các thông tin động đất Nhật Bản


Đại truyền hình Nhật Bản (NHK) đang cung cất thời sự bằng tiếng Việt. Hãy xem trang web dưới đây.
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vietnamese/top/index.html
NHKベトナム語ニュース

Khi động đất xảy ra cần chuẩn bị:
http://nip0.wordpress.com/ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/
東京外国語大学の学生が中心になって作成・ベトナム語の被災時マニュアルTOPPAGE  TOP 
RSS2.0